Disclaimer

 

DISCLAIMER

 

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. SurfCity is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier verstrekte informatie.

Wij zijn ons volledig bewust van de taak om zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of publicaties voorkomen.